Záznam koncertu z mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha

2. prosinec 2014

První prosincový pořad Musica Antiqua vám nabídne záznam koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha, který se konal 14. září ve Dvořákově síni pražského Rudolfina.

Vysíláme 4. prosince ve 21:20.

Nedělní matiné přinesly MHF Dvořákova Praha nový rozměr. Jejich programovou osou je a bude vztah Mozarta k Praze. V letošním Roce České hudby ale program prvního festivalového matiné připomíná také Mozartovy české současníky, kteří se proslavili ve světě, a předjímali tak pozdější celosvětový úspěch A. Dvořáka: skladatele a klavírního virtuóza Jana Ladislava Dusíka, který své úspěchy zažíval především v Paříži a v Londýně, a Josefa Myslivečka, po celé Itálii známého jako "Il divino Boemo". Dusík byl pouze o 4 roky mladší než Mozart. Přitom ve svých dílech už často předjímá romantismus a z hlediska klavírní virtuozity připravil Chopinovi cestu k nové klavírní technice.

Koncert pro klavír a orchestr g moll si Dusík komponoval sám pro sebe a patří mezi jeho nejobtížnější. Působivé je především vyslechnout toto dílo v autentické interpretaci - Andreas Staier Dusíkův koncert přednesl na původní zrekonstruovaný nástroj značky "Boisselot", který si pro své pražské vystoupení přímo objednal. Správně odhadoval, že se pravděpodobně jednalo o Dusíkova oblíbeného francouzského výrobce. Ostatně německý klavírista a cembalista Andreas Staier má z hlediska Dusíkovy klavírní tvorby skutečně velký přehled...Nahrál všechny Dusíkovy klavírní sonáty a ve svém repertoáru má také všechny Dusíkovy klavírní koncerty. Evropský hudební vývoj v 18. st. si nelze bez hudebníků z Čech představit.

Logo

Pokud Dusík ve svých dílech otevíral cestu k novému klavírnímu stylu, Josef Mysliveček byl naopak svým inovativním přístupem k symfoniím i operám inspirací mladému Mozartovi. O jejich přátelských setkáních se dokonce zmiňuje Leopold Mozart v dopisech z r. 1770. Možná v té době Mozart ještě netušil, že naopak on svůj triumfální úspěch zažije v Praze. Pro Prahu Mozart krátce po uvedení Figarovy svatby v Nosticově divadle zkomponoval Symfonii č. 38 D dur, K 504. Její podtitul "Pražská" už toto dílo navždy spojí s Prahou, kde měla také svojí premiéru v lednu 1787. Vyslechnout tato mistrovská díla v provedení souboru Concerto Cöln patřilo k největším zážitkům letošního MHF Dvořákova Praha. Concerto Cöln je na scéně staré hudby už více než čtvrt století a své umění už představil na předních podiích po celém světě - počínaje Amerikou, konče Japonskem, Koreou a Čínou. Na svém kontě má více než 50 CD ověnčených cenami - jako je Echo Classic, Grammy Award, MIDEM Classic Award, Choc du Monde de la Musique, the Diapason d'Année and the Diapason d'Or.

Spustit audio