Bachovský novoromantik Max Reger

Před 150 lety, 19. března 1873, se narodil německý skladatel, klavírista, dirigent a varhaník Max Reger. Vybíráme z jeho varhanní, komorní, vokální i orchestrální tvorby a také z hudby některých jeho současníků. O víkendu dopoledne na D-dur.

Hudbu Maxe Regera byl a je obtížné zařadit do nějaké kategorie. Je emocionálně rozvlněná, rozměrná, expresivní, plná chromatiky a nejednoznačného tonálního ukotvení. Postromantická, někdy až expresivní hudební řeč, obtěžkaná současně polyfonií a formami odkazujícími k baroku, byla zpočátku někomu až příliš moderní; později, v konfrontaci s atonalitou, však zase až příliš konzervativní.

Reger vyrůstal v bavorském městě Weiden, nepříliš daleko na západ od českých hranic. Pozdějšími důležitými místy byly v jeho životě Mnichov a pak Lipsko, město spojené se životem Johanna Sebastiana Bacha. A právě k jeho hudbě se Max Reger, zejména jako varhaník a autor varhanní hudby hodně vztahoval. Byl však i vynikajícím klavíristou a dirigentem a ve své době uznávaným skladatelem. Zemřel však už ve třiačtyřiceti letech, v roce 1916. A tak se nakonec, snad kromě Německa, stal postupně málo hraným a dnes vlastně pozapomenutým autorem. Možná dokonce patří k asi nejvíce nedoceněným osobnostem hudebních dějin. Otázkou zůstává, zda se tak stalo právem, nebo zda jde o historickou nespravedlnost.

Byl především aktivním klavírním virtuosem, který prováděl nejen vlastní klavírní tvorbu, ale také Bacha, Mozarta nebo Brahmse – a sklízel jako interpret uznání. Pokud je dnes oceňován zejména jako varhanní autor, pokud je považován za jakéhosi „komponujícího varhaníka“, je to zúžený pohled. Ale pravda je, že jeho varhanní skladby jsou velmi dobré a velmi oblíbené.

Pro varhany napsal bezmála čtyřicet opusů, pro sólový nebo čtyřruční klavír ještě o mnoho více, zkomponoval přes třicet orchestrálních děl, desítky písní a duchovních skladeb, klavírní koncert, několik houslových koncertů, baletní suitu, klarinetový kvintet, klavírní tria, klavírní kvintety a kvartety, šest smyčcových kvartetů a mnoho další komorní i sólové hudby. Byl tak trochu bachovský novoromantik či novoromantický Bach… Pokud ho nicméně vedle Bacha hudebně ještě někdo ovlivnil, byli to z autorů 19. století paradoxně Richard Wagner a Johannes Brahms, stojící v německé hudbě na opačných pólech.

Max Reger byl současníkem Sergeje Rachmaninova, byl o rok mladší než Alexander Skrjabin a o rok starší než Arnold Schöenberg nebo Charles Ives. Jeho staršími současníky byli Richard Strauss nebo Gustav Mahler… Znal se dobře s Josefem Sukem a s Českým kvartetem, jehož byl Suk členem. A kontrapunkt u něj v Lipsku studoval později slavný český dirigent Václav Talich.

ČRo D-dur 18. a 19. března 2023, vždy od 8:00 do 12:00, s reprízou o půlnoci

autor: Petr Veber
Spustit audio

Více z pořadu