Čajkovského Mazepa z Mariinského divadla

18. květen 2020

Uvedením záznamu představení opery Mazepa, z roku 1996 v Mariinském divadle v Petrohradě, připomeneme květnové 180. výročí narození Petra Iljiče Čajkovského.

Čajkovského Mazepa sice nepatří k repertoárovým stálicím, nicméně velké téma a především působivá hudba jsou důvody, pro které si dílo zaslouží pozornost. Opera vznikala v rozpětí let 1881 až 1883 jako sedmá ze skladatelových celkem jedenácti oper v době, když už měl za sebou práci na úspěšném Evženu Oněginovi a také předchozí Panně Orleánské. Téma má reálné historické pozadí - literární předlohou libreta (to je dílem Viktora Burenina a skladatele) se stala historická poema Alexandra Sergejeviče Puškina Poltava, která líčí episodu z období vlády ruského panovníka cara Petra Velikého, kdy bránil zemi proti expanzi Švédského krále Karla XII. a současně čelil snahám moci chtivého ukrajinského hejtmana Mazepy, který usiloval za pomoci svého kozáckého vojska o odtržení Ukrajiny od Ruska a v zájmu svého cíle se dal na stranu švédského krále. Konflikt vrcholí bitvou u Poltavy 8.července 1709, ve které jsou Švédové vojskem cara Petra I. poraženi. Hlavní dějovou linií je ale milostný příběh mladičké Marie, krásné dcery ukrajinského statkáře Kočubeje, které udatný, o mnoho starší Mazepa imponuje. Navzdory konvencím se podvolí jeho vůli a odchází z rodného domu. Intrika, která měla cara přesvědčit o Mazepově vlastizradě a být pomstou za osud dcery, Kočubejovi nevyšla. Padl do hejtmanova zajetí a byl popraven. Marie, choromyslná ze ztráty otce se v závěru opery setkává se zuboženým štvancem Mazepou i s Andrejem, jehož lásku kdysi neopětovala, a který v závěru opery zahyne Mazepovou rukou…

Čajkovskému byl blízký příběh nešťastné lásky, zrady a politicko-historického pozadí. Nicméně práce na opeře, do které se nejprve vrhl s nadšením, byla v průběhu doby poměrně strastiplná, jak se o tom skladatel zmínil svému příteli, skladateli Sergeji Tanějevovi a v korespondenci také své mecenášce hraběnce Naděždě Filaretovně von Meck.

Logo

Původní premiéra Čajkovského Mazepy se konala 15. února 1884 ve Velkém divadle v Moskvě a o pouhé čtyři dny později se uskutečnila premiéra petrohradské inscenace v Mariinském divadle v nastudování v Rusku působícího českého dirigenta Eduarda Nápravníka.

V záznamu provedení, které uvedeme ve vysílání stanice D dur zpívají Nikolaj Putilin (Mazepa), Sergei Alexaškin (Kočubej), Larisa Diadkova (Ljubov), Irina Loskutova (Maria), Viktor Lutsiuk (Andrej) a další. Spoluúčinkují sbor a orchestr a Kirovova divadla v Petrohradě, dirigentem je Valerij Gergiev.

autor: Dagmar Henžlíková
Spustit audio