Carl Heinrich Graun: Montezuma

28. duben 2022

Opera seria o třech dějstvích, libreto Friedrich II. Veliký. Zpívají Encarnacion Vazquez, Dorothea Wirtz, Conchita Julian, Lourdes Ambriz, Angelice Uribe Sanchez, Maria Luisa Tamez a Ana Caridad Aposta.  Komorní sbor Cantica Nova a Deutsche Kammerakademie řídí Johannes Goritzki.

Carl Heinrich Graun (1704 – 1759, působící na královském dvoře v Postupimi,   patřil k předním německým operním tvůrcům ve stylu italské opery, podobně jako v Drážďanech Johann  Adolph Hasse. Na jeho všeobecně uznávané vokálně-instrumentální tvorbě cenili současníci nejen italizující styl, ale také prokomponovanost, která ho provázela. Byl také považován za mistra recitativů, a za nepřekonatelného v zobrazování vnitřního života postav ve svých operách. V oproštěných ariosech už Graun předjímal Gluckovu operní reformu, ale zároveň jeho árie obsahují velké množství koloratur, protože soudil, že zpěvák má mít prostor, aby se uplatnil. Využívá také velké secco-recitativy, pouze s cembalem, které pomáhají zrychlit dramatický spád. Nechybějí samozřejmě propracované sbory.

Svou první italskou operu napsal roku 1733 ke svatbě prince Friedricha pruského s Elisabeth Christine von Braunschweig a po korunovaci Fridricha následovala další díla – celkem zkomponoval dvorní pruský kapelník pro pruský královský dvůr 27 oper. Roku 1742 začala v Berlíně stavba královské dvorní opery  Unter den Linden, a Carl Heinrich Graun byl jmenován jejím prvním skladatelem. S jeho jménem začínají dějiny tohoto operního domu.

Hernán Cortés a aztécký panovník Montezuma II.

6. ledna 1755 tu měla premiéru Graunova opera s názvem Montezuma, autorem libreta sám pruský král Friedrich Veliký. Friedrich byl velice vzdělaný, miloval umění a hudbu, a přivedl na svůj dvůr přední německé hudebníky své doby. Libreto této tříaktové opery seria bylo původně psáno ve francouzštině, do italštiny  ho převedl Giampetro Tagliazucchi. Námět opery, tj. dobytí a zničení aztécké říše, byl nejen v té době velice oblíbený. Na toto téma komponoval operu Josef Mysliveček i Antonio Vivaldi. A ve 20. století se k tomuto historickému mementu obrátila také celá řada autorů – připomeňme např. Dobytí Mexika soudobého německého autora Wolfganga Riehma.

Střet cynických a po zlatě bažících Španělů s dobrosrdečným a vstřícným vládcem Aztéků je věčným střetem moci s ideály a duchovním směřováním lidstva. Možná i proto toto téma uměnímilovného Friedricha, kterého okolnosti nutily válčit, silně přitahovalo.  Historie je to známá: Montezuma otevře Španělům svou zem a dá jim k dispozici všechno, co chtějí. Příliš pozdě poznává, že přinášejí zhoubu a smrt nejen jemu samotnému, ale celé jeho zemi.

Carl Heinrich Graun: Montezuma. Opera seria o třech dějstvích, libreto Friedrich II. Veliký. Zpívají Encarnacion Vazquez, Dorothea Wirtz, Conchita Julian, Lourdes Ambriz, Angelice Uribe Sanchez, Maria Luisa Tamez a Ana Caridad Aposta.  Komorní sbor Cantica Nova a Deutsche Kammerakademie řídí Johannes Goritzki.

Spustit audio

Více z pořadu