Císařský dvorní kapelník Leopold Koželuh

Od jeho úmrtí uplynulo 205 let. Víkendové dopoledne o velvarském rodákovi a jeho současnících připravil Radek Menoušek.

Leopold Antonín Koželuh, byl školený v hudbě u Františka Xavera Duška – hostitele Wolfganga Amadea Mozarta při jeho pobytech v Praze. Od roku 1778 žil natrvalo ve Vídni. Přišel tam jako neznámý klavírní virtuóz, pedagog a skladatel, ale záhy se dokázal natolik prosadit, že v oblíbenosti konkuroval dokonce samotnému Mozartovi.

Známe asi čtyři stovky Koželuhových kompozic. Jsou formálně i zvukově průzračné, melodicky invenční, virtuozní, řemeslně dokonalé. Hlavními druhy skladeb jsou symfonie, klavírní sonáty a koncerty, ve kterých nijak výrazně neporušuje zavedená klasicistní pravidla.

Stal se hudebním učitelem dcery císařovny Marie Terezie a jeho skladby se vydávaly po celé Evropě. Výsadní postavení v hudebním světě zastával až do smrti 7. května 1818.

Uslyšíme výběr z jeho symfonií, koncertů, oratoria Mojžíš v Egyptě, kantáty Joseph, der Menschheit Segen a mnoho dašlího.

Vysíláme na D-dur o víkendu 13. a 14. května 8:00-12:00.

autor: LH
Spustit audio