„Dobrá hudba se dá použít i víckrát.“ Poslechněte si Vánoční oratorium J. S. Bacha

26. prosinec 2016
03769540.jpeg

Johann Sebastian Bach do svého Vánočního oratoria použil hudbu z několika předchozích děl. I ze světských kantát. K svátku narození Syna Božího použil hudbu určenou původně k oslavě narozenin kurfiřtky Marie Josefy, nebo třeba k opěvování statečného reka Herkula. V dobové koncertní praxi to ale bylo zcela přirozené.

J. S. Bach: Vánoční oratorium
Kantáty č. 1, 3, 5 a 6. Sólisté Eric Stoklossa - Evangelista (tenor), Julie Sophie Wagner (soprán), Ulrike Malotta (alt) a Hugo Oliveira (bas). Soubory Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704 řídí Václav Luks. Koncert se konal v pražském Rudolfinu 20. 12. 2016. Připravil Lukáš Hurník.

Většina skladeb, zejména těch příležitostných, byla tehdy psána na jedno použití. Bach nemohl předpokládat, že se třeba jeho narozeninové kantáty budou ještě někdy hrát. Byl by hřích předvést tak krásnou hudbu jen jednou, navíc v úzkém kruhu pozvaných VIP, říkal si určitě. V kostele ji pak jako součást duchovních kantát slyšelo při bohoslužbě přes tisíc lidí.

Z Bachova velkolepého kompozičního odkazu máme k dispozici čtyři monumentální duchovní díla - Mši h moll, dvoje pašije a Vánoční oratorium. To se ale od zbylých tří hudebních kolosů výrazně liší. Není vystavěno v jediném dramaturgickém oblouku, ale jde spíše o cyklus šesti kantát. Každá je určena na jiný vánoční svátek.

Čtěte také: K poslechu: Johann Sebastian Bach & Ensemble Inégal: Rané kantáty

Bach byl v té době stále zavalen prací, organizoval hudební provoz v několika městských luterských chrámech, vyučoval, hrál, komponoval, rozepisoval a nacvičoval mnoho svých i cizích skladeb, každý týden uváděl kantátu. A sváděl boje s rektorem školy, městskou radou a církví. Zastával sice vlivná místa, ale musel někdy až nedůstojně shánět příležitosti k přivýdělku, jako jsou pohřby, narozeniny a svatby. I z těchto důvodů bylo třeba pracovat nesmírně ekonomicky a efektivně.

03769542.jpeg

Soubory Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704 vedené Václavem Luksem provedly na koncertu v pražském Rudolfinu 20. prosince kantáty 1, 3, 5 a 6 z Bachova Vánočního oratoria. Stanice Vltava koncert zařadila jen o šest dní později. Sólisté jsou zahraniční a - stejně jako oba domácí soubory - jsou plně etablovaní v oblasti historicky poučené interpretace.

03769541.jpeg

Čtěte také: Cembalista a dirigent Václav Luks Diapason d´Or de l´année - Zlatá ladička roku - pro Zelenkovu mši a Václava Lukse Hvězdy barokní opery zazáří v Rudolfinu Václav Luks a Collegium 1704 v Brně