Evropské Vánoce

22. prosinec 2019

Saint-Saënsovo Vánoční oratorium a další unikátní vánoční skladby vysílá D-dur na Boží hod od 20:00.

Večer prvního vánočního svátku nabídne k poslechu výběr z několika koncertů letošního Vánočního dne Euroradia - sdíleného vysílání řady evropských i zámořských národních rozhlasů, jehož historie se začala psát roku 1996. Příznivce tzv. historicky poučené interpretace nepochybně zaujme záznam koncertu z gotického kostela sv. Jana v polském Gdaňsku, na kterém vystoupil proslulý britský soubor Gabrieli Consort & Players a jeho umělecký vedoucí a dirigent Paul McCreesh. Ten vytvořil projekt nazvaný The Christmette, který je rekonstrukcí luteránské vánoční mše v podobě, v jaké zaznívala pravděpodobně v severních částech Německa kolem roku 1620. Východiskem byl farní záznam kostela ve Wolfenbüttelu z roku 1569, místa, kde byl po mnoho let ředitelem kůru Michael Praetorius. Jeho dílo se stalo základem rekonstrukce, doplněným o kompozice Samuela Scheidta, Johanna Hermanna Scheina i anonymních autorů daného období.

Další část vysílání nás zavede do Španělska druhé poloviny 18.století, kdy se sídlo králů a klášter El Escorial stal významným centrem španělské hudby. Právě tam se objevil v polovině 18.stol. padre Antonio Soler a brzy se stal nejrespektovanější osobností španělské hudby. Typicky španělským druhem jsou tzv villancicos. Udržely se jako živý repertoár, nejčastěji hrané jsou právě vánoční. Villancicos Antonia Solera jsou mistrovskými kousky španělské hudby 18.století. Zazní v podání členů Sboru a orchestru Španělského rozhlasu za řízení šéfdirigenta Lorenza Ramose.

Logo

Efektní součástí Vánočního dne Euroradia byl koncert, který se konal v Divadle prince regenta v Mnichově. Z jeho programu jsme vybrali Poulencovy Čtyři moteta pro čas vánoční – dílo drobné svým rozměrem, ale hluboce působící svou naléhavou výpovědí. Po drobných vokálně instrumentálních kompozicích pocházejících z tvorby Benjamina Brittena a Felixe Mendelssohna Bartholdyho zazní velkolepé Vánoční oratorium Camille Saint-Saënse. Dílo vzniklo ve skladatelových 23 letech, kdy se právě stal varhaníkem v kostele Máří Magdaleny Nejvýznamnější varhanický post v Paříži mu poskytl mimořádně kvalitní nástroj legendárního stavitele varhan Aristida Cavaillé-Colla a zasloužil se o prestiž mladého skladatele v nejvyšších pařížských kruzích. Na provedení díla se podíleli přední pěvečtí sólisté, varhaník Max Hanft, Sbor Bavorského rozhlasu a Mnichovský rozhlasový orchestr za řízení dirigenta Patricka Hahna. V průběhu večera zazní několikrát mezi jednotlivými vokálně instrumentálními díly části z varhanního recitálu Michaela Schönheita, který se konal v dómu sv. Jana Křtitele a sv. Vavřince v německém Merseburgu.

Vysíláme exkluzívně na D-dur 25.12.2019 ve 20:00.

autor: Dagmar Henžlíková
Spustit audio