Gardinerovy osmdesátiny

Ve čtvrtek 20. dubna slaví osmdesáté narozeniny významný britský dirigent John Eliot Gardiner, velký znalec a propagátor hudby na dobové nástroje. O víkendu 22. – 23. dubna mu věnujeme obě dopoledne – a připomeneme ho v celé škále nahrávek.

 Hudební vzdělání získal na Bryanston School a pak studoval historii na Kings’s College v Cambridge. Právě na půdě této školy se odehrálo jeho první dirigentské vystoupení s Mariánskými nešporami Claudia Monteverdiho. Na ty se můžete těšit v neděli před polednem. Je to monumentální dílo, jehož text je sestaven z několika latinských biblických a liturgických textů. Už úvodní Deus in auditorium má třináct částí, pět žalmů, čtyři koncertní moteta, vokální sonátu na litanii Sancta Maria, několik různě zhudebněných podob hymnu Ave maris stella a výběr ze dvou Magnificat. Monteverdiho nešpory jsou považovány za jedinečný milník hudební historie na rozhraní renesance a baroka.

Podobně velké sborové dílo zazní také v sobotu před polednem, bude to oratorium Izrael v Egyptě Georga Friedricha Händela na biblické texty knihy Exodus. Mezi jeho oratorii zaujímá výjimečné postavení – je epické a převažují v něm sborové části plné kontrastů. Nezapřou velkého mistra opery. Jinak ale v sobotu zazní také revidované verze Mendelssohnovy Italské symfonie a brilantní provedení Elgarových Enigma Variations s Vídeňskými filharmoniky.

Magdalena Kožená

Gardiner nediriguje jen soubory, které založil, ale také mnohé slavné světové orchestry. V roce 2000 provedl všechny duchovní kantáty Johanna Sebastiana Bacha podle liturgického roku v mnoha kostelech Evropy a Ameriky – z této bachovské pouti vybíráme dvě kantáty, v nichž účinkuje Magdalena Kožená. A z proslaveného kompletu Beethovenových symfonií s orchestrem dobových nástrojů, Orchestrem revoluční a romantické epochy, vybíráme Třetí symfonii Eroicu.

V neděli doplníme výběr o Jarní symfonii Benjamina Brittena na texty anglických básníků. Ale zazní také Brahmsovy uherské tance a Dvořákova Česká suita – jak víme z mnoha jeho pražských hostování, českou hudbu má ve velké oblibě. Chybět nebude Fantastická symfonie Hectora Berlioze, opět na dobové nástroje Orchestre revolutionare et romantique, který založil v roce 1990. Gardinera zkrátka zažijeme v hudbě všech stylových období a v úctyhodné repertoárové šíři.

Spustit audio

Více z pořadu