"Herr Wagenseil, můžete mně obracet noty?"

Marie Terezie, Wagenseilova posluchačka
Marie Terezie, Wagenseilova posluchačka

Pravidelné sobotní odpolední vysílání „Od Claudia k Ludwigovi“ tentokrát nabídne spolu s hudbou Johanna Jacoba Frobergera, Georga Muffata, Carla Gesualda da Venosy, Georga Friedricha Händela i čtyři instrumentální koncerty Georga Christopha Wagenseila.

„Herr Wagenseil, můžete mně při hraní obracet noty?“ Traduje se, že s tímto dotazem se obrátil šestiletý Wolfgang Amadeus Mozart na téměř padesátiletého císařského dvorního skladatele Georga Christopha Wagenseila, když roku 1762 při své první návštěvě Vídně v doprovodu otce, předehrával před císařovnou královnou Marií Terezií jednu z Wagenseilových cembalových skladeb. Jde asi o jednu z nejčastěji připomínaných epizod z Mozartových raných uměleckých začátků, v nichž se mihne Wagenseilovo jméno. Kdo však byl tento „obraceč not“, který náležel k velmi respektovaným osobnostem vídeňského hudebního života 1. poloviny 18. století?

Georg Christoph Wagenseil (1715 – 1777) se narodil ve Vídni, v rodině císařského dvorního úředníka. Prvního hudebního vzdělání se mu dostalo už v dětských letech od Adama Wegera, varhaníka při kostele Svatého Michaela a v téže době začal komponovat i své první drobné skladby pro cembalo a varhany. Jeho výrazný talent záhy upoutal pozornost císařského dvorního kapelníka Johanna Josepha Fuxe, který později dvacetiletého mladíka doporučil k získání „dvorního stipendia“ v podobě intenzivního tříletého studia cembalové hry, kontrapunktu a skladby u dvorního skladatele Mattei Palotty. Do služeb Habsburků byl Georg Christoph Wagenseil přijat ve třiadvaceti letech, na sklonku roku 1738, kdy byl hudbymilovným císařem Karlem VI. jmenován dvorním skladatelem s povinností vypomáhat i jako varhaník a cembalista (v letech 1741-50 byl současně varhaníkem v soukromé kapli císařovny-vdovy Alžběty Kristýny).

Wagenseilovy hudební kvality neušly pozornosti ani nejstarší císařské dceři a pozdější panovnici Marii Terezii (mj. velmi talentované sopranistce a cembalistce). Po nástupu na císařský trůn mu v letech 1745-47 umožnila dvouletý studijní pobyt v Itálii, během něhož složil své první opery provedené v Benátkách a Florencii. Po svém návratu do Vídně, roku 1748, s úspěchem uvedl další operu Alessandro nelle Indie, za níž obdržel, jako výraz uznání, honorář ve výši 1.650 zlatých (přibližně nynějších 1. 900.000 českých korun). Není bez zajímavosti, že ve stejné době byl jiný nadějný mladý vídeňský operní skladatel, Christoph Willibald Gluck, za svoji úspěšnou operu Semiramida riconosciuta oceněn dvorem částkou 421 zlatých (dnes cca 490.000 českých korun). Druhou úspěšnou návštěvu Itálie, tentokrát Milána, podnikl Wagenseil v letech 1759-60, kdy tam byla uvedena jeho opera Demetrio. V 60. letech 18. století se zejména jeho instrumentální skladby (komorní i orchestrální) začaly v Paříži vydávat tiskem a jeho hudba se po určitý čas těšila velké oblibě.

Wagenseil se významnou měrou věnoval rovněž pedagogické činnosti, roku 1749 byl jmenován Hofklaviermeisterem; k jeho žákům náleželi např. Johann Baptist Schenk, Leopold Hofmann, Franz Teyber, ale také pozdější slavný pražský pedagog František Xaver Dušek. Císařovna Marie Terezie Wagenseilovi rovněž svěřila hudební výuku své nejmladší (v pořadí jedenácté) dcery Marie Antoinetty, pozdější královny Francie. Hudební dílo Georga Christopha Wagenseila zahrnuje 8 oper, 3 oratoria a velké množství duchovní a světské hudby komorní a orchestrální. Wagenseilova hudba náleží v dějinách evropské hudby k důležitému vývojovému mezníku: odráží obecné umělecké tendence, v nichž se formovala budoucí podoba tzv. klasicistního slohu, který dbal na formální a tektonickou přehlednost a zřetelně resp. pravidelně členěné hudební fráze. Toto rané hudební období (přibližně 50. - 60. léta 18. století), v geografickém prostoru Habsburské monarchie a části německých zemí) bývá též nazýváno dobou tzv. První vídeňské školy (Wagenseil, Monn, Gluck, Starzer, Ditters ad.).

Vysíláme v sobotu 19.5.2018 v 16:00

Od Claudia k Ludwigovi - stará hudba na D-dur v autentické interpretaci:

Rozhlasová premiéra opery J. J. Fuxe na D-dur 24. března

fux.jpg

Pravidelné sobotní odpolední vysílání „Od Claudia k Ludwigovi“  10. 3. 2018, v 16:00 přinese spolu s hudbou Georga Friedricha Händela , Johanna Rosenmüllera, Jana Křtitele Jiřího Nerudy a dalšími díly také dvě netradiční setkání s hudbou Ludwiga van Beethovena a jednu rozhlasovou premiéru opery Johanna Josepha Fuxe.