Hudba k svátku Očišťování Panny Marie

Radek Menoušek vybral a komentuje hudbu, která se vztahuje k Hromnicím a svátku Očišťování Panny Marie.

V západní křesťanské tradici připadá na 40. den po Slavnosti Narození Páně, tedy na 2. února. Připomíná událost, kdy Panna Maria, doprovázena manželem Josefem, přinesla poprvé do chrámu v Jeruzalémě dítě Ježíše, jak nařizoval tehdejší Zákon, aby ho obětovala Bohu. V blízkosti stál stařičký kněz Simeon, který v Něm poznal příchozího Mesiáš. Nazval Ho světlem, které bude svítit všem národům.

V sobotu budeme poslouchat hudbu Henriho Purcella, Jana D. Zelenky, Johana S. Bacha, Carla Ph. E. Bacha Adama V. Michny, Giuseppe Valentiniho, Johanna A. Hasseho. V neděli pak převáží tvorba bratří Graunů - Carla Heinricha a Johanna Gottlieba. 

autor: LH
Spustit audio

Více z pořadu