Jan Kavan - Magické ztvárnění světa dokáže jen hudba

25. duben 2022

Na koncertním programu může figurovat jako autor hrané skladby nebo jako hudebník. Kromě toho přednáší o procedurální, adaptivní a responzivní hudbě a je programátorem, scénáristou a autorem knihy o tvorbě interaktivní hudby. 

25Při naší návštěvě jsme si ale o identitě Jana Kavana nepovídali. Chtěl, jak mi sám řekl, aby naše setkání bylo víc o hudbě než o něm. Samozřejmě že se vrací ke svým rokům na konzervatoři, ale nezmiňuje se, že to byla Konzervatoř v Teplicích, a i na Janáčkovu akademii múzických umění vzpomíná hlavně v souvislosti s hudebními zážitky, které mu přinesl poslech či provozování té či oné skladby a přeje si je s posluchači naší stanice sdílet.

Jan Kavan pochází z Liberce, ale kdo to neví, považuje ho už jaksi samozřejmě za „Brňáka“. V Brně i se svou rodinou žije, pracuje, vyučuje a komponuje. A také hraje, to ale nejen tam – kromě České republiky koncertoval v Rakousku, Polsku, Turecku, Japonsku a především ve Francii. Francii miluje a odráží se to v hudbě, kterou nám nabízí k poslechu.

Jan Kavan

„Poulencova hudba mi zrcadlí poetickou atmosféru pařížské kavárny – pohoda, žádný spěch.“

Jako umělec, který je naprosto doma v hudbě napojené na elektroniku, se možná musel hodně držet, aby svůj výběr omezil na akustickou hudbu, ale jeho přístup k ní by mohl být pro mnoho lidí, kteří stojí o to, aby si hudbu nalézali sami, bez pomoci návodných robotických platforem, příkladný.

Jan Kavan

„To, co mě donutilo zamýšlet se nad něčím, co jsem do té doby neznal, byly u Penderckého barvy.“

Do našeho setkání s Janem Kavanem dosti osudově zasáhla i současná koronavirová situace. Měli jsme se setkat v Praze v jednom studiu, ale nad naším hostitelem vyvstala hrozba karantény. Abrakadabra, stejně jsem byla na návštěvě u něho doma, viděla jsem mu do bytu a on zase mně, i hrnky s čajem, který jsme si každý u sebe doma uvařili, jsme si po skypu ukázali.

Jan Kavan

Protože Jan Kavan naši návštěvu nechtěl „kontaminovat“ výstupy vlastních skladatelských a muzikantských aktivit, budiž připomenuto, že je nebo byl členem nejrůznějších zajímavých uskupení počínaje strunným kvartetem Metamorphosis (od nich mám tu „kontaminaci“ - říkají, že hrají kontaminovanou komorní hudbu míníce tím vlastně osobitý crossover) a konče Ensemblem Marijan a vedle skladeb pro koncertní pódium píše také hudbu k počítačovým hrám (ve světě digitální interaktivity je známý jako autor hudeb k takovým kultovním titulům jako Dark Fall, J.U.L.I.A. nebo Midnight Horror). A nemysleme si, že to je hudba od klasiky na hony vzdálená. Pro mladší generace může dokonce představovat k té klasice vstupní bránu.

„Pod nánosem všech remixů na ně ta původní hudba pořád čeká a to prvenství jí nikdo nevezme.“

Na návštěvě u Jana Kavana budeme poslouchat skladby Clémenta Janequina, J. S. Bacha, Arthura Honeggera, Paula Hindemitha, Gabriela Faurého, Edwarda Elgara, Sergeje Prokofjeva, Miloslava Kabeláče, Györgye Ligetiho, Luciana Beria, George Crumba, Steva Reicha a mnoha dalších. 

Spustit audio