Jubilant Hector Berlioz

03322709.jpeg

Francouzský hudební skladatel Hector Berlioz, po celý život vznětlivý romantik, bouřlivák protestující proti nepravostem v umění a neúnavně prosazující ideu pokroku v hudbě, zanechal opravdu významnou stopu  v historii hudby.

Přestože nelze v historii umění určit přesné hranice mezi styly a slohy, v případě Berlioze víme, že neoromantismus zahájila jeho Fantastická symfonie. Jeho, nejvlastnějším slohotvorným vynálezem je pověstná idée fixe, jejíž přínos tkví nejen v mimohudebním porgramu, ale i v tématickém sjednocení všech vět cyklických skladeb. Berlioz ale přinesl i moderní instrumentaci a zcela neotřelé používání orchestrálního aparátu.

Autor pořadu Rafael Brom u skladatelova hrobu

Berlioz, hnán sebestřednou povahou přímočaře vpřed, nepovšiml si většinou, že na své cestě nekácí jen přežilé modly, ale že zasahuje i to živé, co má stále hodnotu. Vzpomeňme jen na Paganiniho: houslový virtuos asi nejvýstižněji charakterizoval Berliozův osud, řekl-li, že v něm viděl mladého geniálního muže, který se ale vyčerpává v boji o své umění. Berlioz je považován za revolucionáře, nikoli jen v politickém smyslu, ale i v kompozici, zejména v oblasti instrumentace. Jeho umění umí být ovšem i lyrické, jak je slyšíme v symfonii s violovým sólem Harold v Itálii, je to také umění monumentální, jež zanechal v oratoriích Dětství Ježíšovo či Faustovo prokletí, v dramatické symfonii Romeo a Julie či operách Benvenuto Cellini nebo Trojané (i tu vysíláme na D-dur  v neděli v 16:00).

Berliozovi Trojané - čtyři hodiny a kousek

Les Troyens na D-dur

K 150. výročí úmrtí vrcholného skladatele období romantismu Hectora Berlioze vysíláme 10. března na stanici Český rozhlas D-dur jeho bezesporu nejrozsáhlejší dílo – operu o 5 dějstvích Trojané.

Hector Berlioz byl velký snílek a ve svém zanícení zacházel až do krajností, někdy i mimo realitu. Ve svých vlastních pamětech své čtenáře občas klame či mate, byť někdy nezaviněně. Berlioz byl obdivovatel Goetha, Byrona a Shakespeara, byl činný jako hudební kritik v pařížském deníku Journal des débatts.

Stopadesáté výročí úmrtí Hectora Berlioze připomínáme 8. března, zemřel ve věku pětašedesáti let roku 1869.

Na D-dur vysíláme 9. a 10. března 8:00-12:00