L'Olimpiade – mistrovská opera Josefa Myslivečka s Collegiem 1704

31. srpen 2020

V květnu 2013 byla v novodobé premiéře uvedena na scéně Stavovského divadla opera Josefa Myslivečka L´Olimpiade, dílo, které zaznamenalo při své premiéře v Neapoli v roce 1778 triumfální úspěch.  Vysíláme pražskou inscenaci z roku 2013 pod taktovkou Václava Lukse.

Josef Mysliveček je významnou, ale stále ještě ne patřičně doceněnou postavou české hudby. Byl příslušníkem české hudební emigrace 18. století, po studiích u pražských jezuitů odešel v roce 1763 do Itálie. Nejprve studoval v Benátkách u Giovanni Pescettiho, velice brzy se ale profesionalizoval, začal se úspěšně uplatňovat jako skladatel a získal uznání v nejvyšších společenských kruzích. V Itálii strávil Josef Mysliveček, zvaný Il Boemo, celý zbytek života. Byl spjatý zejména s Real Teatro San Carlo v Neapoli, které bylo v té době nevýznamnějším operním centrem Evropy. Myslivečka obdivoval W.A.Mozart a jeho umělecké kvality velice pozitivně hodnotil také anglický hudební historik té doby Charles Burney, Myslivečkova skladatelská tvorba byla velice obsáhlá, věnoval se jak opeře, tak instrumentální hudbě. Mimořádným byl jeho přínos v rámci typu neapolské opery seria, jehož byl završitelem – jeho díla vypovídají o stylové vybroušenosti, technické brilanci i výrazné melodické invenci. Opera L´Olimpiade vznikla na libreto prominentního libretisty Pietra Metastasia. Totéž libreto zhudebnila i řada jiných skladatelů, nicméně Myslivečkova opera byla považována za nejzdařilejší zhudebnění a dočkala se mimořádného úspěchu. Poprvé byla provedena v neapolském Teatro San Carlo 4. listopadu 1778 při příležitosti jmenin španělského krále Karla III., vládce Neapolského království.

Olimpiade - Národní divadlo

Děj opery se odehrává na pozadí starořeckých olympijských her – odměnou jejich vítězi má být královská dcera Aristea. Komplikovaný příběh má kořeny v minulosti, kdy se sikyónský král Kleisthénes z obavy z naplnění věštby zbaví svého syna, který má být příčinou jeho smrti. Domněle utopený Filinto je ale zachráněn a stane se korunním princem bezdětného královského páru na Krétě. Pod jménem Lýkidas se vrací do rodné země, aby usiloval o vítězství na olympiádě a mohl se tak stát manželem královské dcery, netušíc, že ona je jeho vlastní sestrou. Aby si vítězství pojistil, nechá se Lýkidas v závodě zastoupit svým zdatnějším přítelem Mégaklem, ten ale „olympijskou trofej“ už tajně miluje. Když Mégakles zvítězí a Lýkidas nárokuje cenu vítěze, spletité souvislosti se v průběhu vyhrocených dramatických scén plných emocí postupně vyjasňují, děj dospěje k rozuzlení a závěru proti sobě opět stojí otec a znovunalezený syn.

Mysliveček - Olimpiade

Pro pražskou inscenaci byla původní partitura v úvodu rozšířena o část z Myslivečkova oratoria Utrpení našeho Pána Ježíše Krista. Části předehry pak byly použity jako hudební úvody k ostatním dvěma jednáním opery. V úplném závěru opery – na místě nedochovaného závěrečného Myslivečkova sboru pak byla použita hudba z Gluckovy „pražské“ opery Ezio komponované rovněž na text Pietra Metastasia.

Hudební nastudování pražské inscenace z roku 2013 bylo svěřeno našemu přednímu souboru specializovanému na interpretaci staré hudby Collegiu 1704 s uměleckým vedoucím a dirigentem Václavem Luksem, pro sólové role byli angažováni pěvci v mezinárodním hvězdném obsazení v čele s italskou sopranistkou Raffaelou Milanesi.

autor: Dagmar Henžlíková
Spustit audio