Na narozeninové návštěvě u Mahlerů

29. červen 2020

Víkendové dopoledne s Gustavem Mahlerem v Kališti u Humpolce k 160. výročí narození skladatele.  4. a 5. července 8:00-12:00.

Putování po stopách skladatele světové pověsti narozeného v Čechách je docela štrapáce. Tento výraz je kupodivu zcela na místě, protože čeština převzala výraz z německého slova Strapaze – strapazieren, a navíc je to slovo převzaté ještě z italského slova stapazzare, které má původ v latině. Každopádně jde o výraz pro značnou míru namáhání.

Gustav Mahler se narodil v českém Kališti u Humpolce, vyrostl v německy mluvící rodině a po přesídlení do Jihlavy se všichni ocitli v německém jazykovém ostrově. Jeho dávní prapředci byly jedinou německy mluvící rodinou ve Chmelné u Vlašimi. Rakouský dirigent je nicméně uváděn i na webových stránkách českých skladatelů.

Jako každý výkonný umělec křižoval Mahler Evropu a vstoupit do jeho itineráře je tedy vzrušující, ale občas lopotné. Každá zastávka by mohla být zvláštní kapitolou o tvůrčí práci – už do raných operních pokusů se promítají osobní prožitky. V díle Vévoda Ernst ze Švábska se probírá Gustavův vztah k bratru Ernstovi, který zemřel ve 13 letech na dědičné srdeční onemocnění.

Čistě romantický příběh doprovází zrození cyklu Písně potulného tovaryše a první symfonie. Obě skladby vycházejí ze stejné inspirace, která ho dostihla v Kasselu. Přišel tam do dirigentského angažmá roku 1883 a vzápětí se zamiloval do sopranistky Johanny Richterové. Tento skandál měl opravdu barvitý průběh, ale čistou pravdu jsme se nedozvěděli. Mahler si napsal text ke třem písním sám, první je převzata ze sbírky Chlapcův kouzelný roh od Armina a Brentana. Má název Když mé děvče svatbu má a odbytý milenec si zde zoufá nad trvalou ztrátou svého pokladu. Je doloženo, že to není autentický příběh Mahlerův, ale jeho umělecké promítnutí sebe sama do příběhu. Jeho Johanna se ve skutečnosti nikdy nevdala a nenaplnění jejich vztahu zůstává stále záhadou.

Logo

Podobné prožitky vnesl Mahler do cyklu Písně o mrtvých dětech, kde mu v uměleckém okamžiku přišly na mysl zážitky z rodiny, v níž se postupně rodili a umírali Gustavovi sourozenci. Mahlerova choť byla zděšena, neboť cyklus byl dokončen v roce, kdy se jim narodila druhá dcera Anna Justina. Za dva roky zemřela na spálu prvorozená Marie Anna, což byla tragédie s níž ovšem zrod písní nesouvisel. Předlohou byl v tomto případě obsáhlý tematicky příhodný soubor 428 písní básníka Fiedricha Rückerta.

Gustav Mahler tvořil za mnohých protivenství a dosáhl uznání až v pozdní etapě své kariéry. Bylo to především po prvním jednoznačném úspěchu v Mnichově roku 1902, poté deset let na postu ředitele orchestru Vídeňské dvorní opery a Vídeňských filharmoniků a necelé tři roky v New Yorku.

autor: Rafael Brom
Spustit audio