Oslava patronky hudby

Víkendové dopoledne na stanici D-dur věnujeme sv. Cecílii a hudbě, která vznikla k její poctě. 9. a 10. prosince 8:00-12:00 s reprízami po půlnoci.

Svatá Cecílie je patronkou hudebníků, ale i slepců. Podle legendy slyšela v mysli zpívat anděly. Při jejím sňatku s pohanem Valeriánem hrály i různé instrumenty, avšak Cecilie v srdci zpívala pouze Bohu. Svého muže pak převedla na křesťanskou víru a oba za to zaplatili životem.

Stefano Maderno, Náhrobek svaté Cecílie, kostel sv. Cecílie, Řím

Svatá Cecilie patří mezi prvokřesťanské římské mučedníky. Její životní data jsou považována za nejistá. Její existence je doložena zařazením mezi sedm žen jmenovaných v 1. římském kánonu i jejími zázračně zachovanými ostatky. Nejstarší historické zmínky o ní byly zaznamenány v Martyrologiu Hieronymianu což znamená, že římská církev si připomínala mučednictví sv. Cecilie už ve 4. století. V aktech přibližně o sto let později je uvedeno, že pocházela ze senátorské rodiny a už od dětství byla křesťankou.

Neznámý autor: Sv. Cecílie, 19. století, olejomalba na plátně

Mezi atributy svaté Cecilie patří růže či lilie jako symbol nevinnosti, z hudebních nástrojů pak kromě varhan a houslí také loutna. V našich dvou dopoledních, věnovaných autorem pořadu  Radkem Menouškem skladbám k Cecílině poctě se rozezní opravdu široká paleta nástrojů, ale i hudebních forem a slohů. Od Purcella přes Grauna, Vejvanovského a Zelenku až k Poulencovi, Brittenovi, a Temlovi.

Více z pořadu