Srpnové reminiscence

Víkendová dopoledne 18. a 19. srpna přinesou na stanici D-dur hudbu, která v roce 1968 zněla z rozhlasu, ale i díla zrozená později, která dokážou i po letech ony pohnuté okamžiky v našich myslích probouzet.

Při mimořádných dějinných okamžicích rozhlas zaměřuje pozornost na informace o tom, co se děje a jaké důsledky to přinese. Soustředěný poslech hudby je ve vypjaté atmosféře jen těžko možný. Přesto není její význam v přelomových dobách zanedbatelný. Tak tomu bylo i 21. srpna a v následujících dnech roku 1968.

Rozhlasová vysílání, na něž dodnes s pohnutím vzpomínáme, byla pochopitelně zcela improvizovaná a bylo nejen na moderátorech, ale i na hudebních redaktorech, pro jakou hudbu se pohotově rozhodnout. Tehdy se naši předchůdci, podobně jako jejich kolegové – moderátoři, zachovali obdivuhodně. Už v prvních ranních hodinách mnohé posluchače zarazily tóny skladby zcela neznámé, dramatické, plné napětí a chaotického vzrušení – Janáčkovy Balada blanické. Budila pozornost mnohem více než leckterá skladba důvěrně známá. I na ty ale posléze došlo.

02183901.jpeg

Do sobotního dopoledne 18. srpna na D-dur, v němž samozřejmě Balada blanická nebude chybět, byla zařazena díla, jež dodnes u mnohých z nás – pamětníků mohou přivolat připomínku prvního šoku z krutého poznání, že období, kdy jsme poprvé prožívali opojení ze svobody a vize nového života, je zcela drasticky přerváno. Proto zazní vedle tragických tónů některých pasáží Smetanova Vyšehradu či filozofujících skeptických varhanních Fresek Klementa Slavického například Foersterova Česká píseň, opěvující „nové jaro“ nebo osvobozující tóny Beethovenovy Osudové symfonie.

Hudba nedělního dopoledne pak upozorní na nálady a pocity, jež naše země prožívala ve  dnech následujících. Dále zaznějí skladby, jež vznikly až v pozdější době pod dojmem srpnové invaze. Kromě světoznámé Hudby pro Prahu Karla Husy bychom chtěli upozornit na dnes už bohužel pozapomenutou, nicméně moderními prostředky velmi působivou Modlitbu Zdeňka Lukáše. V oněch srpnových a zářijových dnech se zrodilo mnoho bezejmenných hrdinů, kteří vyjádřili odpor k okupantům a leckdy za to zaplatili i daň nejvyšší. Beethovenova Eroica je plně na místě! Nedělní dopoledne ve svém závěru připomene legendární zářijovou cestu České filharmonie po vlastech českých, kdy pokaždé ve velmi emotivní atmosféře v publiku pod taktovkou Václava Smetáčka uvedla v řadě měst, z Rudolfina pak v televizním přenosu, Smetanovu Mou vlast.    

Vysíláme na D-dur 18. a 19. srpna 8:00-12:00 s reprízami po půlnoci

Spustit audio