Stanisław Moniuszko - Halka

1. září 2019

200. výročí narození skladatele, dirigenta a pedagoga Stanisława Moniuszka, který patřil k první generaci polských umělců, kteří svými hudebními díly prohlubovali národní cítění, oslavíme jeho nejvýznamnější operou.

Po příchodu do Vilniusu se Moniuszko stal významnou osobností tamního hudebního života: řídil provoz chrámové hudby, organizoval koncerty na nichž uváděl jak velká sborová díla Mozarta, Haydna či Mendelssohna, tak i orchestrální skladby Beethovena, Spontiniho ad. A pochopitelně velmi intenzivně komponoval pro chrám i pro divadlo. V tomto období se seznámil se spisovateli Józefem Kraszewskim a Aleksandrem Fredem, kteří přispěli k jeho velkému zájmu o dramatická díla, zejména pak o operu. Moniuszkowa hudba měla velký ohlas v ruském Sankt Petersburku, kam často zajížděl a kde navázal četná přátelství mj. s Glinkou, Dargomyžským, Balakirevem a dalšími.  

Významným mezníkem v Moniuszkově uměleckém životě se stal 1. leden roku 1858, kdy měla ve varšavském Teatru Narodowym premiéru přepracovaná verze opery Halka, která tentokrát sklidila bouřlivý úspěch (původní 2 aktová verze z roku 1848, která při uvedení ve Vilniusu v únoru roku 1854 nevzbudila přílišnou pozornost, byla rozšířena na 4 dějství a doplněna národními tanci). Patrně díky němu, ale také pro své umělecké a vlastenecké postoje byl Moniuszko téhož roku jmenován hlavní dirigentem Varšavské opery a tento post zastával až do své předčasné smrti ve 53ti letech, v roce 1872. Po přesídlení do Varšavy se Moniuszko stal respektovanou  uměleckou autoritou tamního hudebního života: vedle dirigování v opeře vedl pěvecký sbor a od roku 1864 vyučoval harmonii, kontrapunkt a skladbu na Varšavské hudební škole. V posledním desetiletí svého života vytvořil dalších osm oper, z nichž úspěchu srovnatelného s Halkou zaznamenala opera Straszny Dwór.

Společným rysem námětů v Moniuszkových operách bylo zobrazení polské šlechty a lidu s jejich zvyky, tradicemi a sociálními rozpory zachycené v dramatických i komických situacích. Taková byla i Moniuszkowa první a jeho dodnes nejčastěji uváděná opera Halka se sociálním námětem nerovného vztahu mezi venkovskou dívkou a šlechticem (horalské děvče Halka je svedena mladým šlechticem Januszem, který ji pak opustí a zanechá samotnou s narozeným dítětem). Svým přesvědčivým realistickým hudebně-dramatickým zpracováním, charakteristickou postav či využitím stylizace polských národních tanců, se dílo vymyká všemu, co do té doby v polské opeře bylo vytvořeno. Moniuszko tu v jakési osobité melodické syntéze propojil vlivy francouzské a italské opery s polskou lidovou hudbou.

Halka

V Praze byla Moniuszkova Halka poprvé uvedena deset let po slavné varšavské premiéře 28. 2. 1868 v Prozatímním divadle, v českém překladu Václava Štulce-Kladenského a pod taktovkou Bedřicha Smetany; nové nastudování opery se událo na samém sklonku éry Prozatímního divadla 26. 1. 1883a bylo uvedeno  jako benefiční představení dirigenta Adolfa Čecha. Na jevišti nově otevřeného Národního divadla měla Moniuszkova Halka premiéru 19. 9. 1886 opět za řízení Adolfa Čecha; další nastudování opery pak byla v letech 1898, 1928 a poslední v roce 1951 (dirigent Robert Brock), které bylo s 59 představeními na repertoáru až do roku 1955.

 

Stanisław Moniuszko: HALKA

Opera o 4 dějstvích, libreto Włodzimierz Wolski podle povídky Kazimierza Władysława Wóycického

Osoby a obsazení:

Halka, nevolnice - Barbara Zagórzanka

Jontek, nevolník - Wieslaw Ochman

Pomjan, královský stolník - Jerzy Ostapiuk

Zofia, jeho dcera - Ryszarda Racewicz

Janusz, šlechtic a majitel panství, její snoubenec - Andrzej Hiolski

Dziemba, majordomus u Pomjana - Marek Woiciechowski

Dudák - Robert Młynarski

Vesničan -Bogdan Paprocki

Pomjanovi sloužící - Piotr Czajkowski, Kazimierz Dłuha, Andrzej Zagdanski

Čtyři horalé - Barbara Sułkowska, Anita Pietrewicz, Jerzy Kosjanik, Jarosław Klos                     

Zpívá a hraje Sbor a Orchestr Velkého divadla ve Varšavě, sbormistr Bogdan Gola, řídí Robert Satanowski.

Záznam z koncertního provedení opery ze 14. 10. 1986

Vysíláme na D-dur v obvyklém operním čase , v neděli 1. září v 16:00 a v repríze 5. září v 0:00.

autor: Libor Dřevikovský
Spustit audio