Václav Dvořák - spiritus agens Doležalova kvarteta

1. říjen 2023

Návštěvu u houslisty Václava Dvořáka vysíláme na D-dur 7. a 8. října 8:00-12:00.

Český houslista Václav Dvořák je znalec vín. Pochází nejen z hudební rodiny  z moravské metropole, ale jak genium loci naznačuje, i z rodiny vinařské. Přesvědčil mně o tom na první schůzce k rozhlasovému natáčení, kdy v jedné specializované pražské vinárně fundovaně oponoval číšníkově komerční přednášce o kvalitě nabízených značek. Hudební geny mu předal tatínek Karel, který byl zakládajícím členem BROLNu, tedy Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Ten také přispěl do repertoáru souboru i písněmi z Chrochoti, folklórní oblastí na středním Slovensku, které jako etnomuzikolog zpracoval ve speciální publikaci.

Václav Dvořák vzpomíná v pořadu Návštěva na své profesory a na houslové virtuosy, kteří ho uváděli do umění hry na housle na školách nebo mistrovských kurzech. Vyšel ze třídy Zdenky Tomkové na Základní umělecké škole Jaroslava Kvapila v Brně, na Konzervatoři Brno byl jeho učitelem  Jan Stanovský, tehdy koncertní mistr Státní filharmonie Brno a Komorního orchestru Bohuslava Martinů. V roce 1988 provedl Stanovský na Janáčkově festivalu v Brně ve světové premiéře Janáčkův houslový koncert Putování dušičky. Dalším Dvořákovými profesory byli Václav Snítil na Akademii múzických umění v Praze a Milan Vítek na Královské akademii v Kodani. Tam se mu dostalo také vzácné příležitosti, že několik sezón koncertoval na vzácném nástroji od Antonia Stradivariho z roku 1716, který měl zapůjčený z majetku Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Prošel mistrovskými kurzy v Izraeli u Shlomo Mintze, Idy Haendel a Vadima Gluzmana, kurzy v holandském Soestenbergu u Felixe Andrievského a Borise Kuschnira, v Dánsku u Sylvie Roseberg a Federica Agostiniho a v rakouském Semmeringu, kde se opět setkal se svým profesorem Václavem Snítilem. V oboru komorní hry absolvoval kurzy vedené Norbertem Braininem (Amadeus Quartet), Natálií Prishepenko (Artemis Quartet)nebo Valentinem Berlinským (Borodinovo kvarteto).

Václav Dvořák

O umění své houslové hry přesvědčuje Václav Dvořák zejména na koncertech Doležalova kvarteta, jemuž v současné době věnuje většinu svého času. Kvartetní hře se věnoval také za studia v Kodani. Spolu s kolegy, které tam potkal, hráli v příležitostném Slovanském kvartetu. Po absolutoriu Akademie múzických umění v Praze založil Kvarteto Václava Dvořáka. V roce 2003 soubor opustil a stal se houslistou renomovaného Doležalova kvarteta, jehož logo mu předal zakladatel souboru, violista Karel Doležal. Historie tohoto ansámblu je naplněna prestižními cenami, bohatou mezinárodní činností a pozoruhodnou fluktuací při stálém udržování kvalitativní úrovně. Její sestava se pozoruhodně měnila. Soubor   založil v roce 1972 violista Karel Doležal a v kvartetu v průběhu let hráli houslisté Jan Opšitoš, Vlastimil Holek, Milan Puklický, Josef Kekula, Bohuslav Matoušek, Boris Monozson, Jan Fišer a violoncellisté Vladimír Leixner nebo Petr Hejný. V současné době hraje Doležalovo kvarteto ve složení Václav Dvořák a Alexej Rosík (housle), Martin Adamovič (viola) a Vojtěch Urban (violoncello).

 Idolem houslisty Václava Dvořáka se již v mladých letech stal David Oistrach. Stalo se tak na Mezinárodní Kocianově houslové soutěži v Ústí nad Orlicí, kde poprvé vystoupil v devíti letech věku a obdržel z rukou své učitelky houslí, profesorky Zdenky Tomkové, dlouhohrající desku s nahrávkou Čajkovského houslového koncertu s legendárním houslistou, rodákem z ukrajinské Oděsy.

Václav Dvořák

Další profesí Václava Dvořáka je hra v komorních souborech a orchestrech. V roce 2004 byl například s Českým nonetem na americkém turné, kde soubor vystoupil živě v hodinovém rozhlasovém pořadu San Paul Sunday. České noneto přitom bylo vyhlášeno souborem sezóny. Během své kariéry vystoupil s řadou českých komorních ansámblů a komorních i symfonických orchestrů. Byl koncertní mistr Prague Royal Philharmonic, který založil dirigent Heiko Mathias Förster v návaznosti na Dvorní kapelu císaře Rudolfa II, činnou v Praze na sklonku 16. století. Dále byl také koncertním mistrem Bohemia Symphony Orchestra Prague a členem skupiny prvních houslí v Symfonickém orchestru hlavního města Prahy FOK. V současnosti hraje ve skupině prvních houslí Orchestru Národního divadla.

Václava Dvořáka zaměstnává i pedagogická činnost. V současné době učí na Základní umělecké škole v Říčanech, v nedávných letech vyučoval na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, na Pražské konzervatoři a na Mezinárodní škole hudby a výtvarných umění v Praze. Byl uměleckým vedoucím a pořadatelem mistrovských kurzů Prague Summer pro japonské studenty.

autor: Rafael Brom
Spustit audio

Více z pořadu