Wolfgang Amadeus Mozart: Lucio Silla

11. červen 2023

Opera šestnáctiletého autora v neděli 25. června v 16:00 na stanici D-dur.

26. prosince 1772 měla v milánském Teatro Regio Ducale premiéru velká opera, která zahajovala tradiční každoroční karnevalovou sezónu, a jejímž autorem byl šestnáctiletý mladíček Wolfgang Amadeus Mozart. Bylo to dva roky poté, co v témže divadle Wolfgang doslova zazářil se svoji vůbec první operou seria Mitridatés, král pontský. Ta se setkala s mimořádným úspěchem a pro skladatele znamenala objednávku na další novou operu, Lucio Silla.

Libreto napsal podle předlohy Pietra Metastasia tehdejší velmi vyhledávaný operní libretista, autor dramat a básník, kněz Giovanni de Gamerra a děj opery, odehrávající se v roce 79 před Kristem, pojednává o římském politikovi, vojevůdci a diktátorovi Luciovi Corneliovi Sullovi v období pozdní fáze existence Římské republiky. Na rozdíl od předchozí opery Mitridatés neměla premiéra opery Lucio Silla zrovna nejlepší průběh: začátek představení měl tříhodinové zpoždění a pěvci se potýkali s inscenačními problémy což někdy u diváků vyvolávalo nechtěné veselí. V následujících dnech však napětí ze zpěváků opadlo a Lucio Silla měl dvacet šest repríz a zasloužený úspěch.

S milánskou premiérou Mozartova Lucia Silly je spjat Venanzio Rauzzini, slavný pěvec sopranista-kastrát a také skladatel, klavírista, učitel zpěvu a pozdější divadelní impresário, jehož zpěv a mimořádnou hudebnost Wolfgang velice obdivoval. Pro něho také během svého milánského pobytu zkomponoval své později nejslavnější a dodnes nejčastěji uváděné moteto „Exsultate, jubilate“ („Jásejte, radujte se“).

Mozartova opera Lucio Silla zazní ze studiové nahrávky vydavatelství Deutsche Grammophon, která vznikla v roce 1980 v nastudování rakouského dirigenta a specialisty na vídeňské klasiky, Leopolda Hagera.

Wolfgang Amadeus Mozart: Lucio Silla (Lucius Sulla). Dramma per musica o 3 dějstvích, libreto Giovanni de Gamerra podle předlohy Pietra Metastasia, K 135.

Osoby a obsazení:

Lucio Silla, římský diktátor (tenor) Peter Schreier; Giunnia, dcera Gaia Maria, Ceciliova snoubenka (soprán) Arleen Augér; Cecilio, pronásledovaný senátor (soprán) Julia Varady; Lucio Cinna, patricij, přítel Ceciliův a tajný odpůrce Lucia Silli (soprán) Edith Mathis; Celia, sestra Sillova (soprán) Helen Donath; Aufidio, tribun a přítel Sillův (tenor) Werner Krenn. Zpívají Salcburský rozhlasový sbor a Sbor Mozartea Salcburk, sbormistr Ernst Hinreiner, hraje Orchestr Mozartea Salcburk, řídí Leopold Hager.

Spustit audio