Z první třídy jsem přišel s pláčem. Prý nemám zvuk!

24. červen 2018

Opakueme jedno z prvních vydání pořadu Na návštěvě vůbec. 25. a 26. února 8:00-12:00 budeme, u arciopata Břevnovského kláštera Prokopa Sziostrzonka.

Na návštěvu se tentokrát vydáme na úžasné místo v Praze, jímž kráčela historie, kde musí zaplesat srdce milovníka historie i umění, a kde je dobře na těle, ale především na duchu: totiž do areálu Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově, nejstaršího mužského kláštera v českých zemích, který založili kníže Boleslav II. a pražský biskup svatý Vojtěch už v roce 993. O tisíc let později – při příležitosti slavného milénia - povýšil Papež Jan Pavel II. břevnovské opatství na arciopatství. Mají zde výtečnou restauraci a v klášteře dokonce nejstarší tradici vaření piva v celé zemi! Nás samozřejmě zajímá především umění, kterému se zde daří mimořádně dobře, hudba: pořádají se zde Břevnovská nokturna, u sv. Markéty působí velmi dobrý chrámový sbor, nedávno renovované barokní varhany mají krásný zvuk a dokonale se propojují s diezenhoferovským barokním prostorem.

Naším hostitelem ve dvou dopoledních bude sám představený zdejších benediktinů – arciopat Petr Prokop Sziostrzonek, který pozvání stanice D-dur přijal rád a vstřícně. Posluchačům Českého rozhlasu je dobře známý z různých stanic a různých pořadů, ale aby ve dvou čtyřhodinových pořadech takto uceleně hovořil pouze o hudbě, to je pro něj vůbec poprvé.

Arciopat Prokop Siostrzonek

Ora et labora

A protože mottem benediktinů je „Ora et labora“ (Modli se a pracuj), i naše natáčení pojal arciopat Sziostrzonek jako poctivou práci: přišel s úsměvem a dokonale připraven, suverénně hovořil do mikrofonu a nabízenou přestávku vždy odmítl. A byla to v jedné z klášterních komnat, kam jen klauzura dovolila dojít, radost natáčet: pan arciopat je zvyklý mluvit nejen k věřícím, ale i k posluchačům, k hudbě má navíc velmi blízko už od útlého dětství, i když mu prý paní učitelka ve škola řekla, že „nemá zvuk“, jak to doma s brekem interpretoval. Dnes je nejen jejím milovníkem, ale i znalcem. A svým hudebním výběrem posluchače jistě potěší.

Mohl z něho být klarinetista

První (sobotní) zastavení pojednal jako setkání s hudbou, kterou poslouchal jako chlapec, když rodiče odešli do práce a on měl ještě čas před odchodem do školy. Nutno poznamenat, že času bylo poměrně dost – už tehdy (jako dnes) vstával ve čtyři hodiny. Jako milovník klarinetu, na který se učil, a zvuku dalších dechových nástrojů stále poslouchal nástrojové koncerty. Pro nás vybral třeba známý klarinetový Es dur od F. V. Kramáře, hned dva koncerty od Antonia Vivaldiho, kterého měl vždy rád už jen proto, že to byl „kolega duchovní“, jeden z Bachových Braniborských koncertů, protože baroko ho už jako chlapce zvláštním způsobem uklidňovalo a naplňovalo, ale také slavný klavírní koncert b moll P. I. Čajkovského, protože za jeho zvuků se mu krásně romanticky snilo. Prokop Sziostrzonek má ale také blízko k jazzu, k němuž se dostal přes hru na klarinet a později saxofon. Takže nebude chybět George Gershwin s tím známým klarinetovým glissandem v úvodu Rapsodie v modrém. Už jako kluk měl blízko ke klášterům a kultuře, jež se tam pěstovala, takže pochopitelně objevil Carmina burana Carla Orffa, a svá rána často plnil i Beethovenem, jehož Devátá s Ódou na radost mu dodávala naději.

Duchovní hudba na neděli

Druhé (nedělní) vysílání už bude příznačně duchovní hudba tak blízká srdci břevnovského pana arciopata. A bude to jeden skvost za druhým: od Dvořákovy Lužanské přes Allegriho Miserere, žalm Dixit Dominus v Händelově zpracování, Čajkovského Liturgii sv. Jana Zlatoústého, neboť „pravoslaví je druhou plící církve“, Tůmovo Stabat Mater s myšlenkou na všechny trpící, Rybovy Loretánské litanie, „protože Ryba není jen rybovka“, Bachovo Magnificat, protože je v něm tolik radosti, a na závěr opět Antonín Dvořák: Te Deum, protože stále máme být zač vděčni.

Odcházelo se nějak „lehčeji“ po natáčení z Břevnovského kláštera. Slova jeho arciopata zaznamenal mikrofon a partitury jsou připraveny. Nechte se pozvat na návštěvu k Petrovi Prokopu Sziostrzonkovi!

Vysíláme v sobotu 25.2. a neděli 26.2. 8:00-12:00 s reprízami po půlnoci

Více z pořadu