Carl Ditters von Dittersdorf: Doktor und Apotheker (Lékař a lékárník)

7. říjen 2021

Skladatelovu nejslavnější operu na libreto J. G. Stephanie ml. podle anonymní francouzské veselohry L´apothicaire de Murcie vysíláme v neděli 10. října v 16:00.

„…Už jsem si chtěl přichystat zavazadla, když ke mně přišel herec Stephanie mladší, který mě jménem ředitelství divadla žádal, abych za obvyklý honorář jednoho sta dukátů napsal německou operu. Nabídku jsem přijal. Pan Stephani obstaral text – a za půl roku byl „Lékař a lékárník“ po prvé proveden…“ píše ve Vzpomínkách hudebníka XVIII. století Carl Ditters von Dittersdorf (1739 – 1799) o vzniku své nejúspěšnější opery. Stalo se to ve Vídni na jaře roku 1786, kdy Ditters pobýval v hlavním městě monarchie a řídil zde několik postních koncertů ve prospěch Ústavu vdov po hudebnících, na nichž zaznělo jeho oratorium Jób. Libreto k Dittersově německé opeře (singspielu) podle dobově oblíbené anonymní francouzské veselohry L´apothicaire de Murcie napsal rakouský herec, dramatik a libretista Johann Gottlieb Stephanie ml. (1741 – 1800), který se do hudebních dějin zapsal především jako autor libret k Mozartovým singspielům Únos ze serailu a Divadelní ředitel.

Vídeňská premiéra Dittersova singspielu Lékař a lékárník se udála ve Dvorním divadle na Michalském náměstí 11. července 1786 a byla jedním z velkých skladatelových operních úspěchů. Dílo pak v příštích 30 letech doslova prolétlo divadly ležícími na všech světových stranách tehdejší Evropy: Prešpurk (dnešní Bratislava), Kassel, Hamburk, Berlín, Pešť, Londýn, Moskva, Riga, Záhřeb, Varšava, Stockholm, Debrecín, Poznaň, Praha ad. Singspiel se plným právem těšila velké oblibě díky Dittersově svěží hudbě, jemně ovlivněné Mozartem i Paisiellem, střídající prosté písničky se stylem velkých operní árií, v lecčems předjímající pozdější styl slavného německého operního autora Alberta Lortzinga. Už týden po premiéře se v listě Wiener Zeitung z 19. 7. 1786, v rubrice Hudební ohláška, objevil inzerát:

„Všeobecný jednoznačný úspěch, s jakým publikum přijalo německý singspiel Lékárník a doktor pana von Dittersdorfa, je svědectvím obvyklého spravedlivého ocenění a odměňování uměleckých děl, a právě tento důstojný úspěch mi dovoluje prozradit přání, aby se toto dílo stalo obecným majetkem. Oznamuji tedy veleváženému publiku, že u mě opera je k dostání v partituře i v klavírním výtahu, také v kvartetní úpravě, i jako jednotlivé árie, dueta, terceta a finále, podle volby každého milovníka hudby, v krásných a přesných opisech a za levnou cenu. A věřím, že tak publikum přesvědčím, že se nesnažím o nic jiného než pomoci k šíření uměleckých děl a vyhovět hudebním milovníkům. Wenzel Sukowaty, dvorní divadelní kopista, Petrské náměstí č. 554 ve dvoře, 3. poschodí.“ (překlad Vlasta Reittererová)

Ve vysílání Českého rozhlasu D-dur zazní singspiel Carla Ditterse von Dittersdorfa Doktor und Apotheker ve zkrácené verzi – bez dialogů – z nahrávky vydavatelství Bayer-Records, vydané v červnu 1981.

Zpívají Wolfgang Schöne, Waltraud Meier, Frieder Lang ad., hraje Staatsorchester Rheinische Philharmonie, řídí James Lockhart

Spustit audio