Fagotová sonáta Johanna Friedricha Fasche

15. květen 2022

Vysíláme v programu Od Claudia k Ludwigovi, který je věnován staré hudbě v autentické interpretaci,  v sobotu 21. května po 16:00.

Pamětní kámen v cípu mezi kalným potůčkem a chodníkem kdesi v Srbišti připomíná jméno německého  komponisty Johanna Friedricha Fasche. Kde to je – Srbiště, a kdo je Fasch?

Musíme se nejprve podívat do bývalého německého knížectví Anhalt-Zerbstu, kde u řeky Nuthe leží město Zerbst. Je to mezi Magdeburkem a Lipkem. Jeho jméno je poněmčelá podoba staroslovanského pojmenování, česky Srbiště, které bylo saskými kronikáři psané jako Ciervisti nebo Zirwisti. Jako Zerbiste ho prý připomíná v roce 1003 Dětmar z Merseburku. Původní jméno mu dali v šestém století Polabští Slované přesněji Lužičtí Srbové, kteří se tam zastavili při stěhování národů.

Friedrich Fasch se tam stal dvorním kapelníkem v roce 1722, byl synem školního řídícího Friedricha Georga Fasche a jeho ženy Sophie Wegerigové. Narodil se roku 1688 v Buttelstedtu u Výmaru  a když mu otec v jeho 19 letech zemřel, odešel ke strýci z matčiny strany faráři Gottfriedu Wegerigovi do Göthewitzu, kde působil operní skladatel Reinhard Keiser. Fasch byl dětských zpěváčkem také v Lipsku pod vedením kantora Johanna Kuhnaua.

Jelikož zerbstský kníže nepodpořil jeho zájem o jeho vzdělávání v Itálii, odešel Fasch studovat komponování do Darmstadtu ke Christophu Graupnerovi a Gottfriedu Grünewaldovi. V letech 1711-1712 napsal své první opery, pak působil  pět let jako komorní písař v Geře a v letech 1719 až 1721 byl varhaníkem v Greizu. Pár let byl zaměstnán jako kapelník hraběte Morzina v Praze, nikoli však u známého Haydnova zaměstnavatele Václava Morzina, ale jiného šlechtice stejného rodu, jak zjistil Václav Kapsa ve své práci o orchestru Václava Morzina. V Zerbstu se 18. listopadu 1736 narodil Faschův syn Carl Friedrich Christian Fasch, který našel uplatněni na pruském královském dvoře. O památku Johanna Fridricha Fasche pečuje mezinárodní Společnost a město Zerbst pořádá Faschovy mezinárodní festivaly od roku 1983 a od roku 1993 se konají bienále.

autor: Rafael Brom
Spustit audio

Více z pořadu