Händeliáda na D-dur 10. března

2. březen 2018

Od Ariadnina nářku ke královskému ohňostroji

Pravidelná sobotní čtyřhodinka od Claudia k Ludwigovi věnovaná hudbě od konce 16. do první třetiny 19. století se sólisty a soubory věnující se tzv. historicky poučené interpretaci přinese setkání s hudbou Antonia Cestiho (vokálně-instrumentální Serenáda a několik ukázek z opery Orontea), Claudia Monteverdiho (Ariadnin nářek ve skladatelově verzi doprovázené vokální scény), Josepha Haydna (Klavírní sonáta a komorní kantátu Ariadna na Naxu) či setkání s hudbou Johanna Sebastiana Bacha (Braniborský koncert  č. 6) a jeho nejmladšího syna Johanna Christopha Friedricha Bacha (Koncert pro kladívkový klavír) ad.             

Jakousi „zlatou nití“ čtyřhodinového vysílání bude hudba německého barokního mistra Georga Friedricha Händela s postupným uvedením jeho slavného orchestrálního cyklu (tří suit) Vodní hudba (u něhož muzikologický výzkum ve 20. století prokázal, že původně šlo o jednolitou skladbu o mnoha částech) a nebude rovněž chybět ani Hudba ke královskému ohňostroji. Interpretem této velké händeliády bude anglický orchestr The Academy of Ancient Music s Christopherem Hogwoodem. Pochopitelně se ve vysílání setkáme i s dalšími renomovanými interprety např. klavíristy Ronaldem Brautigamem a Andrásem Schiffem, mezzosopranistkou Cecilií Bartoli, kontratenoristou René Jacobsem anebo s ansámbly Hesperion XXI, The Music Collection ad.

Sobota 10. 3. 2018, 16:00

Čtěte takéHogwood o Händelovi

Spustit audio

Více z pořadu