Josef Mysliveček: L´Olimpiade (Olympiáda)

16. duben 2023

V neděli 23. dubna v 16:00 vysíláme na D-dur vysíláme vrcholnou operu autora který se vrací do obecného společenského povědomí.

Libreto k opeře Olimpiade (Olympiáda), pocházející z pera Pietra Metastasia, dvorního básníka císaře Karla VI. Habsburského, patřilo ve své době asi k nejvíce oblíbeným a zhudebňovaným libretům. Jen v letech 1733-1815 je historicky doloženo přibližně kolem osmdesáti různých zhudebnění. Prvenství si připsal vídeňský císařský kapellmeister Antonio Caldara a jedno z posledních pochází od německého skladatele a divadelního intendanta v Mnichově Johanna Nepomuka von Poissla. Metastasiovo libreto opery Olimpiade bylo pozoruhodné a velmi lákavé tím, že kulisu k dramatické zápletce vytváří probíhající sportovní hry v Olympii; dějové zápletky jsou dramatické: věštba prorokující královraždu, dilema mezi přátelstvím a láskou a vítězství ve sportovním klání, které se však ukáže jako podvodné.    

Premiéra opery, která se udála 4. listopadu 1778 v Divadle San Carlo v Neapoli, u příležitosti oslav jmenin španělského krále Karla III., pocházejícího ze španělské rodové větve panovnické dynastie Bourbon-Anjou, byla Myslivečkovým triumfem. Dokládají to dobová svědectví pocházející např. od irského tenoristy Michaela Kellyho, který byl přítomen neapolské premiéře anebo jen o několik málo let později komentář z pera německého žurnalisty a hudebního publicisty Carla Friedricha Cramera, otištěný ve sbírce Magazin der Musik, a v němž zmiňuje různá předchozí zhudebnění Metastasiovy Olympiády a mezi nimi významně vyzdvihuje právě Myslivečkovo dílo. Vysokou kvalitu Myslivečkovy hudby, a to nejenom opery Olympiáda, záhy rozpoznal jeho o generaci mladší skladatelský kolega Wolfgang Amadeus Mozart. Myslivečkovu operu Olympiáda lze právem považovat za dílo, v němž vrcholí žánr neapolské opery seria – vážné, dramatické opery, tak jak se v průběhu 18. století postupně na jeho vývoji průběžně podíleli evropští skladatelé této doby.

Přední český dirigent, interpret a znalec hudby 18. století Václav Luks, který v novodobé premiéře provedl Myslivečkovu operu na scéně Stavovského divadla v Praze v roce 2013, o ní poznamenal: „Ve své vrcholné opeře Olympiáda se představuje Josef Mysliveček nikoliv jako bořitel starých vzorů, ale jako skutečný mistr, který dokáže svojí hudbou rozehrát opravdové nadčasové drama obnažených lidských emocí a dovést tak k dokonalosti žánr italské opery seria.“

Český rozhlas D-dur uvede operu Olimpiade Josefa Myslivečka z nahrávky-záznamu z provedení v Teatro Communale di Bologna, v listopadu 2012 v nastudování slovenského dirigenta Olivera von Dohnányiho.

Josef Mysliveček: Olimpiade (Olympiáda). Opera seria (dramma per musica) o 3 dějstvích, libreto Pietro Metastasio podle Hérodotových Dějin (Historiés apodeixis). Osoby a obsazení:

Kleisthenés, sikyónský král (tenor), Yasushi Watanabe; Aristeia, jeho dcera (soprán), Erika Tanaka; Argénis, krétská šlechtična (soprán), Maria Teresa Leva; Lýkidás, nepravý syn krétského krále (kontratenor), Carlo Vistoli; Megaklés, jeho přítel a Aristein milý (soprán), Pervin Chakar; Amintas, vychovatel Lýkidův (tenor), Pasquale Scircoli; Alkandros, králův důvěrník (soprán), Saltan Akhmetova. Zpívá a hraje Coro e Orchestra del Teatro Communale di Bologna, řídí Oliver von Dohnányi.

Spustit audio