Michael Haydn - ten méně známý Haydn

27. květen 2023

V programu Od Claudia k Ludwigovi 3. června v 16:00  zazní hudba Michaela Haydna, bratra Josepha Haydna.

Michael Haydn, celým jménem Johann Michael Haydn, o pět let mladší bratr Franze Josepha Haydna, stojí ve stínu svého slavnějšího sourozence. To však není výsledek nějakého kompozičního klání, ale řízení osudu. Co do počtu kompozic to vypadá na plichtu i když oproti 2000 inzerovaným kompozicím Josephovým zatím nemůžeme postavit souhrnné číslo.  Michael zanechal třeba 41 symfonií, 13 koncertů, 47 mší a 7 oratorií, Joseph ho trumfl v symfoniích, má ji 107, koncertech, napsal jich 30, ale ne ve mších, zanechal jich 18 a třech oratoriích. A co do uznání odborníků jak by smet.

Zde můžeme citovat slova německého komponisty Ernsta Theodora Amadea Hoffmanna, která otiskly v roce 1812 lipské noviny Allgemeine Musikalische Zeitung: "Každý znalec hudebního umění a jeho literatury ví a již dlouho ví, že Michael Haydn jako církevní skladatel je jedním z prvních umělců v tomto oboru, z každé doby a každého národa."

Rok jejich narození 1732 a 1737 v rodině koláře a amatérského hudebníka napovídá, že se žilo za nevolnictví, které svým patentem zrušil římský císař Josef II. až v roce 1781. A nahradil je mírným poddanstvím, jehož zrušení se Rakouské císařství dočkalo o 67 let později. Naši hudební bratři byli tedy zcela závislí na svých patr

Michael Haydn působil v Salcburku a prý, na rozdíl od mladého Mozarta, se tam cítil spokojený. Možná, že také proto, že o něho pěkně pečovala jeho manželka, dvorní zpěvačka Marie Magdalena Lippová, zatímco o Josephově ženě nic pěkného prameny nepíší. Manželství s Annou Marií Kellerovou bylo prý nešťastné a bezdětné.

Michael své skladby šířil v opisech, také Wolfgang Amadeus si o ně psal. Patří k nim také singspiel Svatba na alpské pastvině (Die Hochzeit auf der Alm) z roku 1768. Michael ho napsal pro divadelní scénu na benediktinské univerzitě v Salcburku, jako předehru či intermezzo, které se dávalo před uvedením latinské tragédie salcburského písaře Floriana Reichssiegela „Pietas conjugalis in Sigismundo et Maria“ o pěti jednáních. Ihned poté se pověst singspielu, zejména díky atraktivní venkovsky znějící hudbě, rozšířila jak po celém Rakousku tak blízkém Bavorsku, kde se ale opět hrála většinou v divadlech připojených k seminářům. A Michael se musel činit, aby stihl opsat singspiel pro všechny zájemce. Přes svou nechuť vydávat své skladby tiskem nechal singspiel Svatba na alpské pastvině publikovat společně s dalším veselým singspielem Basista ve Wörglu (Der Bassgeiger zu Wörgl) jako celek.

Na pamětní desce Michaela Haydna v kostele jeho rodiště Rohrau se píše: „Život zasvěcený hudbě znamenal, že neustále tvořil: latinskou a německou církevní hudbu, jevištní díla, kantáty a oratoria, sbory, symfonie, skladby pro orchestr a komorní hudbu. Respektován a vysoce poctěn zemřel v Salcburku 10. srpna 1806.“

Vysíláme 3.6. v 16.00

autor: Rafael Brom
Spustit audio

Více z pořadu