Ondřej Vrabec s hornou i taktovkou

16. květen 2021

Návštěvu u Ondřeje Vrabce poslouchejte on-line. Připravila Jana Vašatová.

Hudebně - poslechové směřování Ondřeje Vrabce je stejně bohaté a rozmanité, jako jeho temperamentní osobnost a vlastní zapojení do hudebního života. Pokud bychom chtěli být hodně struční, dalo by se napsat, že už víc než dvě desetiletí působí zároveň jako oceňovaný dirigent a sólohornista České filharmonie, komorní hráč i pedagog mezinárodních mistrovských kursů a AMU v Praze, které je sám absolventem v dirigování.

Jako hornista je držitelem řady soutěžních ocenění a laureátských titulů, podobně pak v mezinárodních dirigentských soutěžích (Pražské jaro 2007, Tokio 2015, loni soutěž Arthura Nikische a nejčerstvější je ocenění z letošní jarní Mezinárodní dirigentské soutěže Hanse von Bülowa). Prvním hornistou ČF se stal v 17 letech. Jako sólista hrál s desítkami domácích i zahraničních orchestrů a významných dirigentů, koncertuje na sólových recitálech, intenzivně se věnuje komorní hře (především Brahms Trio Prague a PhilHarmonia Octet, dříve Maurice Bourgue Ensemble, Juventus Quintet, Czech Philharmonic Horn Club aj.).

Ondřej Vrabec

Jako dirigent vystupuje s většinou českých profesionálních orchestrů včetně České filharmonie, kde působil mj. ve funkci asistenta šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka. Představil se u mnoha předních zahraničních těles a na mezinárodních festivalech, řadu let byl stálým členem mezinárodního týmu dirigentů festivalů soudobé tvorby - Ostrava Days a NODO. Vznikají pro něho nové skladby, bohatě natáčí pro Český rozhlas a na CD, oceňovaná naší i zahraniční kritikou. Letos na jaře realizoval společně s Pavel Bořkovec Quartet nahrávky kvintetů pro lesní roh a smyčcový kvartet Robina Hollowaye, Petera Seabourna, Ludwiga van Beethovena (dobovou úpravu sonáty F dur pro lesní roh a klavír) a Wolfganga Amadea Mozarta. První tři skladby byly natočeny ve světové premiéře, díla obou britských současníků jsou Ondřejovi Vrabcovi dedikována. A tady dochází ještě na další obor, do kterého Ondřej Vrabec profesionálně vstupuje: jako obvykle je i u této nahrávky podepsán i pod zvukem a hudební režií snímků.

Ondřej Vrabec, hornista a dirigent

Pro posluchače stanice Český rozhlas D-dur pak vybíral ze zahraniční i domácí produkce. Uslyšíme Bachovy kantáty v dobové interpretaci, symfonie Andrew Downese, které Ondřej Vrabec natočil coby dirigent s Českou filharmonií, Brahmsovy symfonie v nahrávce jeho profesora Radomila Elišky se Saporro Symphony Orchestra i Brahmsovo trio v podání Brahms Trio Prague, které Ondřej spoluvytváří. Podobně jako je členem uskupení s názvem PhilHarmonia Octet, které uslyšíme v Mozartovi a Beethovenovi. Nebudou chybět ani sólové a komorní skladby pro lesní roh v podání našeho hostitele, který připomene i své předchůdce v České filharmonii Bedřicha a Zdeňka Tylšarovi a Zdeňka Divokého v nahrávce trií Antonína Rejchy. Do „poslechového repertoáru“ Ondřeje Vrabce patří i Janáčkova Liška Bystrouška, Händel v podání fagotisty Václava Vonáška, nebo jeden z nedávných snímků České filharmonie se Semjonem Byčkovem – Čajkovského předehra Romeo a Julie. A také připomínka dirigentské spolupráce s Ostravskou bandou.

Spustit audio

Více z pořadu