Salieriho koncerty

24. listopad 2018

Program vyhrazený pro starou hudbu ve stylové interpretaci Od Claudia k Ludwigovi jsme tentokrát věnovali Antoniu Salierimu. V sobotu 24. listopadu v 16:00

Pomyslnou zlatou nití odpoledního vysílání „Od Claudia k Ludwigovi“ bude instrumentální hudba Antonia Salieriho (1750 – 1825), skladatele, který se ve své době proslavil jako velmi úspěšný operní autor. Jeho opery často vznikly k velmi významným událostem: k otevření milánského divadla Nuovo regio ducal Teatro alla Scala, ke znovuotevření italské stagiony ve Vídni, pro Královskou hudební akademii v Paříži anebo u příležitosti sňatku toskánského arcivévody a pozdějšího rakouského císaře Františka II. atd. Některé se hrály ještě kolem poloviny 19. století, pak nadlouho zmizely z divadelního repertoáru. Novodobý zájem o operní dílo Antonia Salieriho se objevil na sklonku 80. let 20. století v souvislosti s filmovou adaptací Shafferovy divadelní hry Amadeus režiséra Miloše Formana.

Logo

Neméně zajímavou kapitolou v díle Antonia Salieriho je koncertantní hudba čítající dva klavírní koncerty, varhanní koncert, Dvojkoncert pro flétnu a hoboj a Trojkoncert pro housle, hoboj a violoncello. Těchto pět koncertů vzniklo v letech 1770-74 v době, kdy Salieri v doprovodu svého učitele a ochránce skladatele Floriana Leopolda Gassmanna přijel do Vídně a hledal zde uplatnění. To pak nalezl v přízni nejvyššího Habsburského domu, když jej roku 1774 císař Josef II. jmenoval nejprve dvorním skladatelem a později dvorním kapelníkem (tento post Salieri zastával až do svého pensionování roku 1824). Všech pět instrumentálních koncertů jsou díla 20tiletého Salieriho, který v nich předvádí svoji naprostou skladatelskou zručnost a elegantní melodickou nápaditost. Po roce 1774 Salieri už pak žádná další koncertantní díla nesložil a tento žánr opustil; svůj zájem obrátil směrem k opeře, kterou byl vždy přitahován a, jak se později následně ukázalo, byl v ní velmi úspěšným skladatelem.

Spustit audio

Více z pořadu