Vivaldiho Farnace a Gabrieliho Canzony a sonaty

Antonio Vivaldi

V pravidelném programu Od Claudia k Ludwigovi hudba zaznívá v interpretaci dobových nástrojů a také v příslušné dobové manýře či stylu. Na titul je však nutno nahlížet s jistou rezervou, neboť takový Giovanni Gabrieli, představitel Benátské školy, přišel na svět o deset let dříve než Claudio Monteverdi a tuto sobotu budeme poslouchat i jeho.

V době stylu ars nova, to je hudba o dobré dvě století časnější než ta, kterou psal Gabrieli, patřil k nejvýznamnějším osobnostem Guillame de Machaut, básník a hudební skladatel a sekretář našeho krále - cizince - Jana Lucemburského. Machaut navázal na tradice trubadúrské doby, odkud převzal a modernizoval básnický a hudební žánr zvaný lei, u nás a v německých zemích známý jako lejch. Z množství této Machautovy hudby jsme vybrali Lejch č. 13. Dalším skladatelem bude William Lawes - loutnista a zpěvák na dvoře anglického krále Karla I. Zazní Lawesova Sonáta pro housle, violu da gamba a varhany č. 2 G dur.

Stradellovo moteto

Stylová různost dnešního  programu nás v následujícím skladbě zavede do období franko-vlámské školy. Mezi její uznávané autory patřil bruselský Pierre de La Rue, zvaný též Pierchon - narozen ve Flandrech. Z jeho rozmanitého díla máme k dispozici také Mši pro pětihlasý mužský sbor a cappella, Missu de Septem Doloribus. Pierre de La Rue byl synem trumpetisty na burgundském dvoře, italský tvůrce vrcholného baroka Alessadro Stradella pocházel ze šlechtické rodiny. Ta z něj asi radost neměla, neboť Alessadro proslul nevázaným životem a bídně zahynul skrze vendetu za svedenou dívku. Ovšem to nejlepší, co Stradella „spáchal“, je samozřejmě hudba. Zazní Stradellovo duchovní moteto pro kontratenor, soprán a instrumentální doprovod Benedictus Dominus Deus.

02983559.jpeg

Vivaldiho opera

V pořadu Od Claudia k Ludwigovi bude následující čas věnován opeře Antonia Vivaldiho  Farnace na libreto Antonia Marii Lucchiniho. Její děj uvádí příběh krále Pontu jménem Farnace, který byl poražen římským vojevůdcem Pompeem, a rozhodne se tedy odejít dobrovolně ze života spolu s manžekou Tamiri a malým synkem. Dalšími postavami díla jsou Farnaceho sestra Selinda, královna Kappadokie Berenice, která je matkou Tamiri, její kapitán Gilade a římský prefekt Aquilio.

Libreto je bohaté na vražedné záměry, které se vyhnou jen intrikářské Selindě a dvěma posledně jmenovaným vojákům, ale nakonec se nikomu nic nestane.

Antonio Vivaldi - Farnace. Opera. Arie Favorite.

Libreto Antonio Maria Lucchini. 

Účinkují:

Farnace, král Ponta - Furio Zanasi (baryton),

Tamiri, královna, manželka Farnaceho - Sara Mingardo (kontraalt),

Berenice z Kappadokie a matka Tamiri - Adriana Fernández (soprán),

Selinda, sestra Farnaceho - Gloria Banditelli (kontraalt),

Gilade, princ a kapitán Berenice - Cinzia Forte (soprán),  

Pompeo, římský generál v Asii - Sonia Prina (mezzosoprán),  

Aquilio, prefekt římských legií - Fulvio Bettini (baryton),

Coro del Teatro de la Zarzuela, sbormistr Antonio Fauró, Le Concert des Nations, koncertní mistr houslí Pablo Valetti, Luca Guglielmi (cembalo), Eduardo Egüez (kytara, theorba), Maya Amrein (violoncello), řídí Jordi Savall.

První jednání - atto primo

Sinfonia.   Allegro – Andante;  

Aria.       (Farnace): Ricordati che sei. Allegro;

Coro.       Dell'Eusino con aura seconda. Allegro;

Aria.       (Berenice): Da quel ferro che ha svenato. Allegro;

Coro.       Su campioni, su guerrieri;

Aria.       (Aquilio): Penso che que' begl'occhi. Allegro;

Recitativo. (Pompeo): Come ben fa veder;

Aria.       (Pompeo): Sorge l'irato nembo. Allegro.

 

Druhé jednání - atto secondo

Recitativo. (Tamiri a Farnace): Pupille o voi sognate

Aria.       (Farnace): Gelido in ogni vena. Larghetto

Recitativo. (Tamiri): Dite che v'ho fatt'io. Andante

Aria.       (Tamiri): Arsa da rai cocenti. Allegro

Třetí jednání - atto terzo              

Recitativo. (Selinda e Gilade): Gilade, il tuo pensiero

Aria.       (Gilade): Scherza l'aura lusinghiera. Andante molto

Recitativo. (Selinda e Aquilio): Aquilio, il braccio forte

Aria.       (Selinda): Ti vantasti mio guerriero

Recitativo. (Pompeo, Berenice a Farnace): Regina, in costui viconosci

Recitativo. (Tamiri e Farnace): Oh, Dio fermati i colpi

Quartetto. (Berenice, Pompeo,  Tamiri,.Farnace): Io crudel? Allegro

Recitativo. (Gilade, Pompeo, Selinda, Berenice, Farnace, Tamiri): Berenice morrà

Coro Finale. Coronata di gigli e di rose

Lawesova Fantazie a písně Orlanda di Lassa

Po Vivaldiho operním výběru uvádíme ještě jednu skladbu dnes prezentovaného Williama Lawese - Fantazii - suitu pro dvoje housle, violu da gamba č. 7 d moll. A v programu následuje nizozemský autor vrcholné renesance. Polyfonik Orlando di Lasso byl ukázněným tvůrcem, napsal na 2000 skladeb všech žánrů jeho doby, neměl tudíž čas na eskapády. Nemohl tedy ani opominout Petrarcovu milostnou Knihu písní o lásce k Lauře – Il Canzoniere. Zhudebnil ji jako Výběr písní na Petrarcovy texty pro smíšené hlasy a instrumentální doprovod s titulem Il Canzoniere di Messe Francesco Petrarca. Pořad s názvem Od Claudia k Ludwigovi uzavře skladba pro virginal od Williama Byrda s názvem John Come Kiss Me Now.

Český rozhlas D-dur, sobota 8.9.2018  v 16:00