Libor Dřevikovský

hudební redaktor

Připravuje pořady o klasické hudbě.

Jako hudební redaktor se podílí na přípravě vysílání stanice Český rozhlas Vltava od roku 1999 (externě spolupracoval od roku 1997), po vzniku digitální stanice Český rozhlas D-dur v roce 2005 se zapojil i do přípravy jejího vysílání, například autorsky koncipuje pořad Od Claudia k Ludwigovi. Pravidelně spolupracuje s externími autory, vytváří programy z oblasti symfonické, komorní a příležitostně i operní a operetní hudby ad., na Vltavě vytváří pravidelné pořady Staří mistři, Polední a Odpolední koncerty a Koncertní sezóna (SOČR), zajišťuje přímé přenosy SOČRu. Soustavně vyhledává a mapuje v rozhlasových archivech starší zapomenuté snímky, které zařazuje do vysílání, spolupracuje s vydavatelstvím Radioservis, a.s. V letech 2002-07 vedl Redakci vážné hudby. 

Je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Předtím navštěvoval semináře o hudební vědě na filozofické fakultě. Na pražské konzervatoři byl v kompozici žákem Oldřicha Semeráka, Ivana Kurze a Bohuslava Řehoře. Na této škole byl pak v 90. letech archivářem a kustodem školních orchestrů, působil také v Českém hudebním fondu a byl odborným redaktorem v nakladatelstvích Panton, Fortuna a Supraphon, dále  spolupracoval s Českou televizí a vyučoval na ZUŠ v Praze – Hostivaři a na několika ZŠ v Praze. V minulých letech spolupracoval jako dirigent s amatérským komorním orchestrem Akademie, jako sbormistr smíšeného sboru SUDOP a v současnosti vede Farní sbor při chrámu sv. Václava ve Vršovicích; jako aranžér spolupracoval se Saxofonovým kvartetem Bohemia a dalšími soubory. Svůj skladatelský zájem soustřeďuje především na komorní hudbu s častým přihlédnutím k dechovým nástrojům, věnuje se i symfonické tvorbě. 

Všechny články

Stránky

Sledujte nás

Kolegové