Rafael Brom

Spolupracovník stanice

Autorsky připravuje vysílání stanice D-dur. Byl dlouholetým, vpravdě celoživotním, hudebním redaktorem stanice Vltava. Pro hudební vysílání připravoval autorsky a se svými externími spolupracovníky cykly pořadů Matiné, kritické sondy do světa CD v pořadech Rondo, biografické črty v pořadech Z jejich života a další. Dramaturgicky se věnoval výběru skladeb pro pořady Hudební galerie, Komorní koncert, Pauza, Sólo pro…, Depozitář Hudební galerie a jiných. Zejména při přípravě Promenádních koncertů uplatňoval znalost hudby okruhu autorů zábavné taneční hudby, operet a repertoáru velkých dechových orchestrů. Redakčně odbavoval přímé přenosy a záznamy koncertů. Přispíval a přispívá k hudební publicistice v pořadech Slovo o hudbě a Akademie. Současně připravuje a uvádí výběr skladeb pro vysílání na digitální stanici D-dur.

Studoval na katedře muzikologie Univerzity Karlovy v Praze, kterou absolvoval roku 1981. Několik desetiletí ve veřejnoprávním rozhlase mu přineslo zkušenosti v mnoha oborech, včetně nahlédnutí do oblasti populární hudby a jazzu. Katalog pořadů, pod nimiž byl podepsán, je dlouhý – mnohé už zanikly, jiné změnily tvář a název. Od výběru hudby dospěl až k živým vstupům do vysílání, mimo jiné i při moderování Novoročních koncertů Vídeňských filharmoniků nebo přímých přenosů z Dvořákovy síně Rudolfina. Je spolupracovníkem časopisu Hudební rozhledy. V okruhu mimorozhlasových zájmů zůstává stále na prvním místě houslařské umění.

Všechny články

Stránky

Sledujte nás

Kolegové